Νέα - Ανακοινώσεις

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) ανέπτυξε μια σουίτα εργαλείων λογισμικού ανοικτού κώδικα για την παρακολούθηση της απογραφής των δασών, με το όνομα «Open Foris». Στόχος του Open Foris είναι να βοηθήσει στην παρακολούθηση των δασών για να υποστηρίξει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της αποψίλωσης των δασών,…
Home   Close