Χάρτης φύσης και βιοποικιλότητας

 

Η επισκόπηση γεωχωρικών δεδομένων για τη φύση και τη βιοποικιλότητα της Ελλάδας γίνεται από τον Χάρτη φύσης και βιοποικιλότητας.

Πρόκειται για μια δικτυακή εφαρμογή Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών, με δυνατότητα πλοήγησης σε ομαδοποιημένα επίπεδα πληροφορίας. Ο χρήστης μπορεί να εμφανίσει τα επίπεδα πληροφορίας που επιθυμεί, αλλά και να δει τα αντίστοιχα περιγραφικά χαρακτηριστικά τους. Μπορεί ακόμη να διαμορφώσει τον χάρτη που επιθυμεί επεμβαίνοντας στον τρόπο απεικόνισης κάθε επιπέδου πληροφορίας, και να εκτυπώσει το αποτέλεσμα της επιλογής του.

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα διαδραστικής επέμβασης του χρήστη στον χάρτη, μέσω της εισαγωγής σε ειδική φόρμα ζεύγους γεωγραφικών συντεταγμένων ενός σημείου ενδιαφέροντος και απεικόνισής του στον χάρτη. Με τον τρόπο αυτό ο χρήστης μπορεί να διαπιστώσει αν το σημείο που τον ενδιαφέρει βρίσκεται μέσα σε κάποια προστατευόμενη περιοχή.

Τα επίπεδα πληροφορίας είναι ομαδοποιημένα ως εξής:

Α. Προστατευόμενες τοποθεσίες

 • Εθνικές προστατευόμενες περιοχές
 • Περιοχές χαρακτηρισμένες από διεθνείς συμβάσεις
 • Περιοχές δικτύου NATURA 2000

Β. Ενδιαιτήματα και βιότοποι

 • Υγρότοποι
  • Ελληνικοί Υγρότοποι σε εθνικό επίπεδο
  • Υγρότοποι Περιφέρειας Θεσσαλίας
  • Ταμιευτήρες νερού Περιφέρειας Θεσσαλίας
  • Αποτύπωση θέσης υγροτόπων της Αττικής
  • Επιστημονική οριοθέτηση υγροτόπου Μουστού
  • Μικροί νησιώτικοι υγρότοποι της Ελλάδας
 • Τύποι οικοτόπων χαρτογράφησης
 • Εξάπλωση και εύρος εξάπλωσης τύπων οικοτόπων Οδηγίας 93/43 ΕΟΚ
  • Εξαετής έκθεση περιόδου αναφοράς 2001-2006
  • Εξαετής έκθεση περιόδου αναφοράς 2007-2012

Γ. Κατανομή ειδών

 • Εξάπλωση και εύρος εξάπλωσης ειδών Οδηγίας 93/43 ΕΟΚ
  • Εξαετής έκθεση περιόδου αναφοράς 2001-2006
  • Εξαετής έκθεση περιόδου αναφοράς 2007-2012
 • Εξάπλωση και εύρος εξάπλωσης αναπαραγόμενων πουλιών Οδηγίας 2009/147/ΕΚ
  • Εξαετής έκθεση περιόδου αναφοράς 2008-2014

Δ. Όρια περιοχών ευθύνης  Φορέων Διαχείρισης

Ε. Υδρολογία

 • Λίμνες
  • Βαθυμετρία λιμνών
  • Κατάσταση λιμνών
  • Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Λιμνών

ΣΤ. Πολιτισμός

 • Ελληνικά μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO
 • Ανοιχτά αρχαία θέατρα

Για τον καλύτερο προσανατολισμό του χρήστη, ο χάρτης περιλαμβάνει υπόβαθρα, που αντλούνται από την δικτυακή υπηρεσία Google Maps («Δορυφορικές εικόνες», «Ανάγλυφο» και «Οδικό δίκτυο»), από την υπηρεσία Bing Maps («Αεροφωτογραφίες», «Υβριδικός Χάρτης» και «Οδικό δίκτυο»), και από την υπηρεσία OpenStreetMaps («Χάρτες»).

Home   Close