Ο Δικτυακός τόπος αποτελεί πύλη ενημέρωσης και διάχυσης δεδομένων και πληροφοριών για τη φύση και τη βιοποικιλότητα της Ελλάδας.

Αποτελεί την πραγματοποίηση ενός στόχου του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), παραρτήματος του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, να δημιουργήσει έναν κόμβο πληροφοριών που να διαχέει επικαιροποιημένη πληροφορία και αρχεία για την ελληνική φύση και βιοποικιλότητα, να παρέχει επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα φυσικού περιβάλλοντος, να ευαισθητοποιεί το κοινό για τις φυσικές, οικονομικές και πολιτιστικές αξίες της ελληνικής φύσης και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή του σε δράσεις προστασίας.

Ο δικτυακός τόπος διακρίνεται σε τρεις βασικές ενότητες πληροφορίας, που σκοπό έχουν να παροτρύνουν τον επισκέπτη να γνωρίσει τη φύση και βιοποικιλότητα της Ελλάδας, να ανακαλύψει πληροφορίες και δεδομένα και να συμμετάσχει σε δράσεις διατήρησης και ανάδειξής τους.

Παρέχει πρόσβαση σε:


Home   Close