Νέα - Ανακοινώσεις

Το Forest Europe διοργανώνει διαγωνισμό φωτογραφίας με τίτλο «Δείξτε το Δάσος σας» (Show Off Your Forest). Ο διαγωνισμός έχει σκοπό να αναδείξει την αξία των δασών στην προστασία των ανθρώπων. Η Υπουργική Διάσκεψη για την Προστασία των Δασών στην Ευρώπη (Forest Europe) είναι η πανευρωπαϊκή πολιτική διαδικασία για την αειφόρο…
Η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) δημοσίευσε την 5η Έκθεση Αξιολόγησης με τίτλο «Κλιματική αλλαγή 2014: Επιπτώσεις, προσαρμογή και ευπάθεια». Η Έκθεση περιγράφει τι είναι γνωστό και τι όχι σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που έχουν ήδη συμβεί και τους κινδύνους μελλοντικών επιπτώσεων, και ενσωματώνει πληροφορίες…
Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) ανέπτυξε μια σουίτα εργαλείων λογισμικού ανοικτού κώδικα για την παρακολούθηση της απογραφής των δασών, με το όνομα «Open Foris». Στόχος του Open Foris είναι να βοηθήσει στην παρακολούθηση των δασών για να υποστηρίξει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της αποψίλωσης των δασών,…
Home   Close