Νέα - Ανακοινώσεις

Δράση της Περιφέρειας Αττικής και του ΕΚΒΥ για τον υγρότοπο Μπρεξίζα στην Ανατολική Αττική Η Πράσινη Εβδομάδα 2015, συνιστά τη μεγαλύτερη ετήσια διάσκεψη για την Ευρωπαϊκή πολιτική για το περιβάλλον, και θα πραγματοποιηθεί 3 - 5 Ιουνίου στις Βρυξέλλες. Το θέμα θα είναι η φύση και η βιοποικιλότητα. Παράλληλα με…
Εκδόθηκαν Οδηγίες καλής πρακτικής για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τη βέλτιστη χρήση των πόρων που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα των ελαιώνων. Σκοπός τους είναι να αναδείξουν τη βιοποικιλότητα σε σύμμαχο των ελαιοκαλλιεργητών στη διαδικασία παραγωγής ποιοτικών προϊόντων, ελκυστικότερων για τον καταναλωτή, με σεβασμό στις περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και…
Η σημαντικότερη αξιολόγηση που έχει γίνει ποτέ δίνει μεικτή εικόνα για τους οικοτόπους και τα είδη στην Ευρώπη. Η Επιτροπή ενέκρινε τη νέα έκθεση που δίνει πιο ολοκληρωμένη εικόνα όσον αφορά την κατάσταση της φύσης στην ΕΕ. Από τα συμπεράσματα της έκθεσης φαίνεται ότι τα πτηνά στην πλειονότητά τους έχουν…

Το Μήνυμα της Θάλασσας | Παρασκευή, 08/05/2015

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας αφιερωμένο στη μελέτη και προστασία της Ελληνικής Φύσης, ασχολείται με τα καίρια θέματα που αφορούν το αποτύπωμα που αφήνει ο άνθρωπος στο φυσικό περιβάλλον. Φέτος το Μουσείο επέλεξε το θέμα της θαλάσσιας ρύπανσης από πλαστικά αντικείμενα, ένα θέμα που απασχολεί έντονα την παγκόσμια κοινότητα, ως…
Δημιουργήθηκε από το ΕΚΒΥ, ο πρώτος χάρτης βαθυμετρίας της λίμνης Βόλβης. Η λίμνη Βόλβη, υγρότοπος διεθνούς σημασίας σύμφωνα με τη σύμβαση Ραμσάρ και περιοχή του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, αποτελεί και σημαντικό υδατικό σύστημα, σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο για τα ύδατα. Η γνώση των μορφολογικών της γνωρισμάτων, συμβάλλει…
Home   Close