Καλές πρακτικές για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στα αγροτικά οικοσυστήματα
Ημερομηνία ανάρτησης: Παρασκευή, 22/05/2015
Οι ελαιώνες ως ενδιαίτημα της ορνιθοπανίδας
Οι ελαιώνες ως ενδιαίτημα της ορνιθοπανίδας / Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Γ. Ιωαννίδης

Εκδόθηκαν Οδηγίες καλής πρακτικής για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τη βέλτιστη χρήση των πόρων που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα των ελαιώνων.

Σκοπός τους είναι να αναδείξουν τη βιοποικιλότητα σε σύμμαχο των ελαιοκαλλιεργητών στη διαδικασία παραγωγής ποιοτικών προϊόντων, ελκυστικότερων για τον καταναλωτή, με σεβασμό στις περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και κάθε ελαιώνα.

Οι οδηγίες συντάχθηκαν στο πλαίσιο του έργου LIFE09 ENV/GR/000302 «Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδου προσδιορισμού του περιβαλλοντικού αποτυπώματος για αειφόρο αγρο-οικοσυστήματα: Η περίπτωση του μεσογειακού ελαιώνα - SAGE10».

Η έκδοση των Οδηγιών

Περισσότερα για το έργο

Home   Close