Νέα - Ανακοινώσεις

Τον Μάιο του 2020, το ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ ξεκίνησε την υλοποίηση έργου με τίτλο «Προβολή και ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών της χώρας» αποσκοπώντας στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των προστατευόμενων περιοχών και στην ενδυνάμωση του τουριστικού τους προφίλ, καθώς και στον μετριασμό των επιπτώσεων από την άσκηση τουριστικών και αναψυχικών δραστηριοτήτων, με την…
Στο πλαίσιο του INTERREG Balkan Med έργου "Improving conservation effectiveness of wetlands - WetMainAreas", το ΕΚΒΥ διοργανώνει τηλεδιάσκεψη (webinar) με τίτλο "Balkan-Mediterranean Wetland Living Lab". Απευθύνεται σε φορείς χάραξης πολιτικής και εκπροσώπους από αρμόδιες αρχές και άλλες πρωτοβουλίες. Ο σκοπός είναι να παρουσιάσει τις γνώσεις και τις υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν…
Ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων Κωνσταντίνος Αραβόσης ευχαριστεί τους συμμετέχοντες - μεταξύ των οποίων και το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - για τη συμβολή τους στην Εξέταση Περιβαλλοντικών Επιδόσεων της Ελλάδας από τον ΟΟΣΑ (Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης). Η 3η Αξιολόγηση…
Το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ), που εκπροσωπεί περισσότερες από 40 οικολογικές οργανώσεις από όλη την Ελλάδα, πραγματοποιεί το 29ο Συνέδριό του στις 22-24 Νοεμβρίου 2019 στη Ναύπακτο (Αίθουσα Ναυπακτίας, μπροστά στο Ενετικό Λιμάνι), με θέμα: «Θαλάσσιο Χωροταξικό. Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων. Θαλάσσιοι Αποδέκτες» Το Συνέδριο αυτό είναι το 15ο που…
Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) και το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (ΜΓΦΙ) υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση μεγάλου εκπαιδευτικού προγράμματος, διάρκειας τριών ετών (2019-2021), βασισμένου στις έρευνες της Επιτροπής Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής (ΕΜΕΚΑ) της Τράπεζας. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, το ΜΓΦΙ συμμετέχει στο συνέδριο…
Home   Close