Νέα - Ανακοινώσεις

Είστε έτοιμοι να βάλετε τη φύση στο μυαλό σας; Το ετήσιο συνέδριο του οργανισμού EUROPARC Federation συγκεντρώνει όλους όσοι ασχολούνται με τις προστατευόμενες περιοχές στην Ευρώπη. Περισσότεροι από 300 διαχειριστές εθνικών πάρκων, εκπρόσωποι της διοίκησης, επιστήμονες, στελέχη ΜΚΟ, επαγγελματίες, θα συναντηθούν στο Εθνικό Πάρκο Kemeri στη Λετονία, από τις 24…
Υποβλήθηκε, στις 25 Απριλίου 2019, η Εθνική Έκθεση του άρθρου 17 της Οδηγίας των Οικοτόπων (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) για την περίοδο 2013-2018. Η έκθεση εκπονήθηκε βάσει προσχεδίου που είχε συνταχθεί το 2015 στο πλαίσιο του έργου «Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης Ειδών και Τύπων Οικοτόπων Κοινοτικού Ενδιαφέροντος στην Ελλάδα», του…
Ξεκίνησε η διαβούλευση για την Εθνική Έκθεση του άρθρου 17 της Οδηγίας των Οικοτόπων (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) για την περίοδο 2013-2018. Η έκθεση εκπονήθηκε βάσει προσχεδίου που είχε συνταχθεί το 2015 στο πλαίσιο του έργου «Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης Ειδών και Τύπων Οικοτόπων Κοινοτικού Ενδιαφέροντος στην Ελλάδα», του Επιχειρησιακού…
Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικών Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας/Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων διοργανώνουν σεμινάριο με τίτλο  «Καινοτόμες χρηματοδοτήσεις της διαχείρισης και αποκατάστασης των δασών σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000». Το σεμινάριο οργανώνεται στο πλαίσιο του έργου LIFE14 GIE/GR/000304 ForestLife…
Στις 7 Μαρτίου 2019, ο οργανισμός EUROPARC FEDERATION, στο πλαίσιο του έργου «Central Europe Eco Tourism: tools for nature protection-CEETO» που χρηματοδοτείται από το INTERREG Central Europe, διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Αειφόρος τουρισμός: παρακολούθηση και διαχείριση των επισκεπτών στις προστατευόμενες περιοχές». Ο τουρισμός τα τελευταία έτη χαρακτηρίζεται από αλματώδη…
Home   Close