Νέα - Ανακοινώσεις

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (ΜΓΦΙ) και το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) διοργανώνουν κύκλο διαδικτυακών συναντήσεων με τίτλο «Δίπτυχα: 2 Μουσεία, 2 Λίμνες, 2+2 Διαλέξεις» και θέμα την άρρηκτη σχέση του πολιτισμού με το περιβάλλον. Τέσσερις διαδικτυακές διαλέξεις προσεγγίζουν το περιβάλλον δύο λιμνών της χώρας, της Παμβώτιδας και της…
Το Πράσινο Ταμείο, η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE (Greek LIFE Task Force) και το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) συνδιοργανώνουν την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 και σας προσκαλούν σε Διαδικτυακή Θεματική Ημερίδα με τίτλο «Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE και Δάση: Πραγματικότητα, Προκλήσεις και Ανάγκες στη Δασική Διαχείριση…
Τον Μάιο του 2020, το ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ ξεκίνησε την υλοποίηση έργου με τίτλο «Προβολή και ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών της χώρας» αποσκοπώντας στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των προστατευόμενων περιοχών και στην ενδυνάμωση του τουριστικού τους προφίλ, καθώς και στον μετριασμό των επιπτώσεων από την άσκηση τουριστικών και αναψυχικών δραστηριοτήτων, με την…
Στο πλαίσιο του INTERREG Balkan Med έργου "Improving conservation effectiveness of wetlands - WetMainAreas", το ΕΚΒΥ διοργανώνει τηλεδιάσκεψη (webinar) με τίτλο "Balkan-Mediterranean Wetland Living Lab". Απευθύνεται σε φορείς χάραξης πολιτικής και εκπροσώπους από αρμόδιες αρχές και άλλες πρωτοβουλίες. Ο σκοπός είναι να παρουσιάσει τις γνώσεις και τις υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν…
Ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων Κωνσταντίνος Αραβόσης ευχαριστεί τους συμμετέχοντες - μεταξύ των οποίων και το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - για τη συμβολή τους στην Εξέταση Περιβαλλοντικών Επιδόσεων της Ελλάδας από τον ΟΟΣΑ (Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης). Η 3η Αξιολόγηση…
Home   Close