Νέα - Ανακοινώσεις

Το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί ένα Bioblitz στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού για την καταγραφή ειδών φυτών και ζώων της περιοχής. Το Εθνικό Πάρκο αποτελεί έναν θησαυρό για το περιβάλλον καθώς φιλοξενεί εκατοντάδες είδη, κάποια από αυτά σπάνια και προστατευόμενα. Τα Bioblitz είναι εκδηλώσεις μαζικής καταγραφής και ταυτοποίησης…
Η δυναμική του διαδικτύου, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων σύγχρονων μέσων όπως οι ψηφιακές εφαρμογές, οι εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας για την προβολή και ανάδειξη περιοχών ιδιαίτερου φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, αλλά και καλά παραδείγματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αναδείχθηκαν στη διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο «Διαδίκτυο…
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ. αριθμ. οικ. απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/79116/2511 “Καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης, της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής της Νήσου Χρυσή και έγκριση Σχεδίου Δράσης”. ΦΕΚ 617Δ’/17-09-2021
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρικό Διάταγμα «Χαρακτηρισμός της χερσαίας και υδάτινης περιοχής του Όρους Ολύμπου ως Εθνικού Πάρκου, οριοθέτηση και καθορισμός ζωνών προστασίας αυτού, χρήσεων γης, όρων και επιτρεπομένων δραστηριοτήτων». ΦΕΚ 610Δ’/17-09-2021
Η δυναμική του διαδικτύου και των νέων μέσων (μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ψηφιακές εφαρμογές, εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας κ.ά.) για την προβολή και ανάδειξη περιοχών ιδιαίτερου φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, αποτελεί αντικείμενο της ημερίδας «Διαδίκτυο και νέα μέσα για την προβολή και ανάδειξη προστατευόμενων περιοχών» που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, τη…
Home   Close