Ημερίδα "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Τοπίων: Προκλήσεις και Προοπτικές"
Ημερομηνία ανάρτησης: Δευτέρα, 18/04/2016
Αφίσα ημερίδας
Αφίσα ημερίδας

Η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) και το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (Mediterranean Institute for Nature and Anthropos - Med-INA) διοργανώνουν στις 23 Απριλίου 2016 στο αμφιθέατρο της Αμερικανικής Σχολής Cotsen Hall στην Αθήνα επιστημονική ημερίδα με τίτλο "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Τοπίων: Προκλήσεις και Προοπτικές".

Σκοπός της ημερίδας είναι να φέρει σε επαφή ανθρώπους που εργάζονται σε διαφορετικούς τομείς της διαχείρισης του πολιτισμού και του φυσικού περιβάλλοντος και που αντιπροσωπεύουν δημόσιους φορείς, ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και ιδιωτικούς οργανισμούς.

Στόχος είναι να επιτευχθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση του θέματος της διαχείρισης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Στόχος είναι επίσης να πραγματοποιηθεί ένας ανοιχτός διάλογος ανάμεσα σε εκπροσώπους διαφορετικών φορέων και να προωθηθεί η διεπιστημονική και διατομεακή συνεργασία.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ημερίδα σε ζωντανή ψηφιακή μετάδοση μέσω του Διαδικτύου (live streaming) μέσα από την υπηρεσία ΔΙΑΥΛΟΣ στην διεύθυνση: https://diavlos.grnet.gr/event/e685

Αφίσα ημερίδας

Πηγή: http://www.ascsa.edu.gr/

Home   Close