4η έκθεση: Έντυπα αναφοράς και χάρτες Αμφιβίων
Α/Α Επιστημονικό Όνομα Κωδικός Έντυπο αναφοράς Χάρτης
1  Bombina bombina 1188 documents-icon 35 digital map icon
2  Bombina variegata 1193 documents-icon 35 digital map icon
3  Bufotes viridis 6997 documents-icon 35 digital map icon
4  Hyla arborea
1203 documents-icon 35 digital map icon
5  Lyciasalamandra helverseni
5359 documents-icon 35 digital map icon
6  Mertensiella  luschani
1176 documents-icon 35 digital map icon
7  Pelobates syriacus 1200 documents-icon 35 digital map icon
8  Pelophylax bedriagae 6990 documents-icon 35 digital map icon
9  Pelophylax cerigensis 6992 documents-icon 35 digital map icon
10  Pelophylax cretensis 6991 documents-icon 35 digital map icon
11  Pelophylax kurtmuelleri 6954 documents-icon 35 digital map icon
12  Pelophylax ridibundus 6938 documents-icon 35 digital map icon
13  Rana dalmatina 1209 documents-icon 35 digital map icon
14  Rana graeca 1208 documents-icon 35 digital map icon
15  Rana temporaria 1213 documents-icon 35 digital map icon
16  Triturus karelinii 1171 documents-icon 35 digital map icon
17  Triturus macedonicus
5364 documents-icon 35 digital map icon
Home   Close