Δημοσίευση Εθνικών Εκθέσεων για την 12η Διάσκεψη της Σύμβασης Ramsar για τους Υγροτόπους (COP 12)
Ημερομηνία ανάρτησης: Παρασκευή, 24/10/2014
Δημοσίευση Εθνικών Εκθέσεων για την 12η Διάσκεψη της Σύμβασης Ramsar για τους Υγροτόπους (COP 12)

Έξι μήνες πριν την 12η Διάσκεψη των Συμβαλλόμενων Μερών της Σύμβασης Ramsar για τους Υγροτόπους (COP 12) που θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 9 Ιουνίου 2015 στην Punta del Este της Ουρουγουάης, τα συμβαλλόμενα μέρη δημοσίευσαν τις εθνικές εκθέσεις τους σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης.

Τα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης Ramsar συνέρχονται κάθε τρία χρόνια. Οι εθνικές εκθέσεις παρουσιάζουν τις εμπειρίες των κρατών στην διατήρηση των υγροτόπων, επιτρέπουν την παρακολούθηση της υλοποίησης της Σύμβασης, και μοιράζονται λύσεις σε προβλήματα υλοποίησης. Περιέχουν επίσης πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά εστιακά σημεία, συνοψίζουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί και κάνουν συστάσεις για το μέλλον σε ότι αφορά τους Υγρότοπους Διεθνούς Σημασίας.

Οι εθνικές εκθέσεις υποβάλλονται σε μία από τις τρεις επίσημες γλώσσες (αγγλική, γαλλική, ισπανική) και διατίθενται προς μεταφόρτωση από τον σύνδεσμο:
http://www.ramsar.org/library/field_tag_categories/510

Πληροφορίες σχετικά με την COP12: http://www.ramsar.org/slideshow/cop12-in-punta-del-este-uruguay

Home   Close