5η Έκθεση Αξιολόγησης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC)
Ημερομηνία ανάρτησης: Τετάρτη, 15/10/2014
5η Έκθεση Αξιολόγησης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC)

Η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) δημοσίευσε την 5η Έκθεση Αξιολόγησης με τίτλο «Κλιματική αλλαγή 2014: Επιπτώσεις, προσαρμογή και ευπάθεια».

Η Έκθεση περιγράφει τι είναι γνωστό και τι όχι σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που έχουν ήδη συμβεί και τους κινδύνους μελλοντικών επιπτώσεων, και ενσωματώνει πληροφορίες σχετικά με το εύρος των πιθανών αποτελεσμάτων του κλίματος και το ρόλο της ευπάθειας στον άνθρωπο και τα οικοσυστήματα.

Η έκθεση διατίθεται από τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://ipcc-wg2.gov/AR5/report/full-report/

Home   Close