Διαγωνισμός Φωτογραφίας από το Forest Europe
Ημερομηνία ανάρτησης: Πέμπτη, 16/10/2014
Διαγωνισμός Φωτογραφίας από το Forest Europe

Το Forest Europe διοργανώνει διαγωνισμό φωτογραφίας με τίτλο «Δείξτε το Δάσος σας» (Show Off Your Forest). Ο διαγωνισμός έχει σκοπό να αναδείξει την αξία των δασών στην προστασία των ανθρώπων.

Η Υπουργική Διάσκεψη για την Προστασία των Δασών στην Ευρώπη (Forest Europe) είναι η πανευρωπαϊκή πολιτική διαδικασία για την αειφόρο διαχείριση των δασών παγκοσμίως. Αναπτύσσει κοινές στρατηγικές για τις 46 χώρες-μέλη της και την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με την προστασία και αειφόρο διαχείριση των δασών και έχει εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές, κριτήρια και δείκτες για την αειφόρο διαχείριση των δασών.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό καλούνται να υποβάλουν τις φωτογραφίες τους έως τις 8 Φεβρουαρίου 2015. Οι φωτογραφίες πρέπει να αναδεικνύουν τα οφέλη που μας παρέχουν τα δάση και τον τρόπο με τον οποίο μας προστατεύουν (π.χ προστασία από διάβρωση εδάφους, διατήρηση υδροδότησης, σταθεροποίηση εδαφών, μείωση ηχορύπανσης, απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα), τις απειλές που αντιμετωπίζουν και τους τρόπους προστασίας τους.

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει, για πρώτη φορά και μια κατηγορία για φωτογραφίες που λαμβάνονται από κινητές συσκευές.

Διαβάστε περισσότερα: http://www.showoffyourforest.com

 

Home   Close