Ημερίδα ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ: Νότιο Αιγαίο. Προστασία και ανάδειξη των μικρών υγροτόπων γλυκού
Ημερομηνία ανάρτησης: Τετάρτη, 14/12/2022
Ημερίδα ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ: Νότιο Αιγαίο. Προστασία και ανάδειξη των μικρών υγροτόπων γλυκού

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας/Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων, σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στη διαδικτυακή ημερίδα με θέμα "Νότιο Αιγαίο: Προστασία και ανάδειξη των μικρών υγροτόπων γλυκού νερού" που διοργανώνεται την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022 (10:30 - 13:00), στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις προστασίας και ανάδειξης των οικοσυστημάτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000»

Πρόσκληση  |  Εγγραφή  |  Πρόγραμμα

 


Δεκάδες μικροί υγρότοποι γλυκού νερού, εποχικοί ή μόνιμοι που τροφοδοτούνται κυρίως με νερό της βροχής, βρίσκονται διάσπαρτοι στο Νότιο Αιγαίο. Η σημασία τους για τη βιοποικιλότητα είναι μεγάλη. Αποτελούν πολύτιμες εστίες ζωής, φιλοξενούν και στηρίζουν σημαντικό αριθμό ειδών φυτών και ζώων, σχηματίζουν οικοτόπους ιδιαίτερης αξίας.

Σε 12 νησιά του Νοτίου Αιγαίου και σε 54 θέσεις, καταγράφηκαν 3 τύποι οικοτόπων που προστατεύονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο:

  • Μεσογειακά εποχικά τέλματα (τύπος οικοτόπου προτεραιότητας)
  • Μικρές υδατοσυλλογές με καθαρά, διαυγή νερά και βενθική βλάστηση
  • Ευτροφικές λιμνούλες με επιπλέοντα ή βυθισμένα υδρόβια φυτά

Το 80% των συγκεκριμένων τύπων οικοτόπων βρίσκεται μέσα σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000. Η προστασία και η βελτίωση της κατάστασής τους είναι σημαντική για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την ενίσχυση των υπηρεσιών που οι νησιωτικοί υγρότοποι προσφέρουν στον άνθρωπο.

 Το έργο «Δράσεις προστασίας και ανάδειξης των οικοσυστημάτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000» υλοποιείται από το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 - 2020».

Home   Close