Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2019
Ημερομηνία ανάρτησης: Παρασκευή, 27/09/2019
Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2019

Η 27η Σεπτεμβρίου καθιερώθηκε το 1970, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, ως Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού. Ο φετινός εορτασμός έχει ως θέμα «Τουρισμός και Εργασία: ένα καλύτερο μέλλον για όλους».

Η ανάπτυξη του τουρισμού τις τελευταίες δεκαετίες είναι εντυπωσιακή και οι εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα είναι σαρωτικές. Δεν υπάρχει πλέον χώρα που να μην δέχεται ή να μην στέλνει τουρίστες, δηλαδή να μην εμπλέκεται με την τουριστική δραστηριότητα. Ο ρόλος του τουρισμού στη δημιουργία θέσεων εργασίας είναι σημαντικός. Δημιουργεί το 10% των παγκόσμιων θέσεων εργασίας, ενώ στην Ελλάδα η συνολική συμμετοχή του τουριστικού κλάδου στην απασχόληση αγγίζει το 25,9%, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Τουρισμού.

Οι προστατευόμενες περιοχές (χερσαία και θαλάσσια εθνικά πάρκα, υγρότοποι, αισθητικά δάση κ.ά.) προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών αναψυχής και προσελκύουν ετησίως έναν μεγάλο αριθμό επισκεπτών συμβάλλοντας στην κοινωνική ευημερία και οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Η θεαματική άνοδος του τουρισμού, ωστόσο, είναι ένα νόμισμα με δύο όψεις, καθώς αφενός αναδεικνύει τους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους, αφετέρου στηρίζεται στην εκμετάλλευση της φύσης, της ιστορίας και του πολιτισμού, δηλαδή στην εκμετάλλευση πόρων που είναι εύθραυστοι, ευάλωτοι και υφίστανται πιέσεις και αλλοιώσεις. Επιτακτική καθίσταται η ανάγκη στενής σύνδεσης της προστασίας με την αειφορική διαχείριση και τη συνετή χρήση των φυσικών πόρων.

Home   Close