Επιβεβαιώθηκε η αναπαραγωγή της Πράσινης χελώνας (Chelonia mydas) στην Ελλάδα
Ημερομηνία ανάρτησης: Παρασκευή, 06/09/2019
Επιβεβαιώθηκε η αναπαραγωγή της Πράσινης χελώνας (Chelonia mydas) στην Ελλάδα

Ο ΑΡΧΕΛΩΝ επιβεβαίωσε ότι η Πράσινη χελώνα (Chelonia mydas) αναπαράγεται (ωοτοκεί) στη χώρα μας. Η καταγραφή έγινε τον Ιούλιο του 2019 στον Κόλπο της Μεσσαράς, στην Κρήτη. Σημειώνεται ότι είναι η δεύτερη φορά που καταγράφεται η αναπαραγωγή του είδους Κρήτη. Η πρώτη καταγραφή είχε γίνει το 2007 στο Ρέθυμνο.

Η Πράσινη χελώνα απαντά κανονικά στα νερά της Ελλάδας, αλλά έως πρόσφατα δεν είχε επιβεβαιωθεί η ωοτοκία στις ακτές της χώρας. Το είδος αναπαράγεται σε τακτική βάση στη λεκάνη της Λεβαντίνης και κυρίως στην Τουρκία, την Κύπρο και τη Συρία.
Στις ελληνικές θάλασσες, τα άτομα της Chelonia mydas υφίστανται τις ίδιες πιέσεις με το είδος Caretta caretta (π.χ. τυχαίες συλλήψεις σε δίχτυα αλιείας, θαλάσσια ρύπανση, πλαστικά), περιλαμβανομένων και των πιέσεων που εκδηλώνονται εκτός των ορίων της ΕΕ (προερχόμενων από χώρες της Βορείου Αφρικής).

Tο είδος θεωρείται Κινδυνεύον σε παγκόσμιο επίπεδο, με τον πληθυσμό του να βαίνει μειούμενος [IUCN 2019, (αξιολόγηση από 2004)]. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με την εθνική έκθεση για την εφαρμογή του Άρθρου 17 της Οδηγίας των Οικοτόπων (περίοδος αναφοράς 2013-2018), η Κατάσταση Διατήρησης του είδους είναι Μη Ικανοποιητική - Κακή με άγνωστη τάση (U2x).

Περισσότερες πληροφορίες στον δικτυακό τόπο του ΑΡΧΕΛΩΝ: https://www.archelon.gr/contents/ournews.php?mid=6&nid=1062

Home   Close