Ετήσιο συνέδριο του οργανισμού EUROPARC Federation
Ημερομηνία ανάρτησης: Πέμπτη, 30/05/2019
Ετήσιο συνέδριο του οργανισμού EUROPARC Federation

Είστε έτοιμοι να βάλετε τη φύση στο μυαλό σας;

Το ετήσιο συνέδριο του οργανισμού EUROPARC Federation συγκεντρώνει όλους όσοι ασχολούνται με τις προστατευόμενες περιοχές στην Ευρώπη. Περισσότεροι από 300 διαχειριστές εθνικών πάρκων, εκπρόσωποι της διοίκησης, επιστήμονες, στελέχη ΜΚΟ, επαγγελματίες, θα συναντηθούν στο Εθνικό Πάρκο Kemeri στη Λετονία, από τις 24 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2019, για να διερευνήσουν τη σχέση της φύσης με ποικίλους τομείς, από την πολιτική έως την τέχνη, την επιχειρηματικότητα, την υγεία, τον χωροταξικό σχεδιασμό.

Ο αειφόρος τουρισμός θα βρεθεί και πάλι στο επίκεντρο. Ποια μοντέλα με χαμηλό αντίκτυπο μπορούν να εφαρμόσουν οι επιχειρήσεις για τη διαχείριση του αειφόρου τουρισμού στις προστατευόμενες περιοχές; Ποια πράσινη συνταγή θα γράφαμε για τις επιχειρήσεις; Στα ερωτήματα αυτά θα κληθούν να απαντήσουν οι συμμετέχοντες στο ειδικό εργαστήρι που θα διοργανωθεί για τον αειφόρο τουρισμό, στο πλαίσιο του συνεδρίου, στις 25 Σεπτεμβρίου. Σκοπός του εργαστηρίου είναι να διερευνηθούν τα οφέλη από την αξιοποίηση των συμμετοχικών διαδικασιών, σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις, για την προώθηση του αειφόρου τουρισμού στις προστατευόμενες περιοχές, αλλά και για την αποτελεσματική παρακολούθηση του αντίκτυπου από την άσκηση ποικίλων αναψυχικών δραστηριοτήτων.

Οι εγγραφές στο συνέδριο έχουν ήδη αρχίσει. Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο www.europarc2019.com.

Home   Close