Αειφόρος τουρισμός: παρακολούθηση και διαχείριση των επισκεπτών στις προστατευόμενες περιοχές
Ημερομηνία ανάρτησης: Πέμπτη, 28/02/2019
Αειφόρος τουρισμός: παρακολούθηση και διαχείριση των επισκεπτών στις προστατευόμενες περιοχές

Στις 7 Μαρτίου 2019, ο οργανισμός EUROPARC FEDERATION, στο πλαίσιο του έργου «Central Europe Eco Tourism: tools for nature protection-CEETO» που χρηματοδοτείται από το INTERREG Central Europe, διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Αειφόρος τουρισμός: παρακολούθηση και διαχείριση των επισκεπτών στις προστατευόμενες περιοχές».

Ο τουρισμός τα τελευταία έτη χαρακτηρίζεται από αλματώδη ανάπτυξη και οι περιοχές με ιδιαίτερο φυσικό πλούτο, συγκαταλέγονται μεταξύ αυτών που προσελκύουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Στόχος του σεμιναρίου είναι η ενδυνάμωση όλων όσοι εργάζονται στις προστατευόμενες περιοχές και παρέχουν υπηρεσίες αναψυχής και τουρισμού ή φέρουν την ευθύνη για την προστασία και διαχείριση των περιοχών, ώστε να διασφαλίζονται τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη από την άσκηση του τουρισμού, χωρίς να διακυβεύεται η κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 1.15’ και θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και γίνεται με προεγγραφή.

Για περισσότερες πληροφορίες:
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Sustainable-Tourism--Monitoring---Managing-visitors-in-Pr.html

Home   Close