Περιφερειακό Πάρκο και επισήμως το Βουρκάρι
Ημερομηνία ανάρτησης: Τετάρτη, 05/04/2017
Υγρότοπος Βουρκάρι
Υγρότοπος Βουρκάρι / Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ

Δημοσιεύτηκε το Προεδρικό Διάταγμα με ημερομηνία 31/3/2017, το οποίο χαρακτηρίζει το Βουρκάρι Μεγάρων ως Περιφερειακό Πάρκο και καθορίζει ζώνες προστασίας, χρήσεων γης, όρους δόμησης, καθώς και μέτρα προστασίας και διαχείρισης του υγροτόπου.

Το ΦΕΚ 72/Α.Α.Π./31-03-2017 «Χαρακτηρισμός του υγροτόπου Βουρκάρι Μεγάρων ως Περιφερειακού Πάρκου» ανοίγει το δρόμο για την εφαρμογή μέτρων διαχείρισης και αποκατάστασης.

Το ΕΚΒΥ, στο πλαίσιο του έργου ΕΟΧ «Αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανασύσταση και αποκατάσταση των υγροτόπων της Αττικής» που υλοποιείται από την Περιφέρεια Αττικής, χαρτογράφησε τα όρια του υγροτόπου του Βουρκαρίου και αποτύπωσε χωρικά τον βαθμό φυσικότητας του οικοσυστήματος.

Εξαιρουμένης της έκτασης η οποία βρίσκεται υπό ιδιαίτερες συνθήκες διαχείρισης εντός του πολεμικού και πολιτικού αεροδρομίου (89,18 ha), η υγροτοπική βλάστηση είναι κυρίαρχη μόλις στα 15,85 ha, ενώ στα 58,91 ha παρατηρείται έντονη υποβάθμιση, λόγω κατακερματισμού του υγροτοπικού οικοσυστήματος από οδικό δίκτυο και κατοικίες. Περίπου 8 ha (εντός της Α1 ζώνης του ΠΔ) παρουσιάζουν πολύ μικρή έως καθόλου φυσικότητα στη σύνθεση βλάστησης και έντονη τροποποίηση υδρολογικών συνθηκών, λόγω επιχωματώσεων και αλλαγής χρήσης γης (π.χ. αποθήκες, δενδροκαλλιέργειες).

Προτεινόμενα μέτρα για την ανόρθωση του οικοσυστήματος συνιστούν η απομάκρυνση επιχωμάτων και άλλων ανενεργών υλικών από τον υγρότοπο, η ενίσχυση των αρμοδίων υπηρεσιών για την τακτική αποκομιδή απορριμμάτων/επιχωμάτων και για τον έλεγχο εφαρμογής των υφιστάμενων ρυθμίσεων, η παρακολούθηση χημικών ουσιών κοντά σε δυνητικές πηγές ρύπανσης και φυσικά η ανάδειξη του ιδιαίτερου χαρακτήρα του υγροτόπου, η σύνδεσή του με το ευρύτερο τοπίο και η απόδοσή του για την αναψυχή των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

Home   Close