Ετήσια Συνάντηση Eurosite 2016: Οικοσυστήματα στην υπηρεσία σας
Ημερομηνία ανάρτησης: Πέμπτη, 29/09/2016
Ετήσια Συνάντηση Eurosite 2016: Οικοσυστήματα στην υπηρεσία σας

Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας και Θράκης (ΚΟΜΑΘ) θα φιλοξενήσει την Ετήσια Συνάντηση του Eurosite για το έτος 2016. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις Σέρρες, από τις 7 ως τις 10 Νοεμβρίου 2016. Το φετινό θέμα είναι "Οικοσυστήματα στην υπηρεσία σας: πώς να ενσωματώσετε τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων σε πρακτικές διαχείρισης".

Η συνάντηση διοργανώνεται με την υποστήριξη του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης, του Ομίλου Unesco Σερρών, και του "Eurosite Economics and Ecosystem Services Working Group".

Ένα σχέδιο προγράμματος, το ηλεκτρονικό έντυπο εγγραφής, καθώς και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Eurosite:

http://eurosite.org/events/eurosite-annual-meeting-2016/

Home   Close