Τα Ελληνικά Δάση Αρκεύθου μονοπώλησαν το ενδιαφέρον των «μαθητών» στα 2 θερινά σχολεία που πραγματοποιήθηκαν στην Πρέσπα το καλοκαίρι
Ημερομηνία ανάρτησης: Παρασκευή, 23/09/2016
Τα Ελληνικά Δάση Αρκεύθου μονοπώλησαν το ενδιαφέρον των «μαθητών» στα 2 θερινά σχολεία που πραγματοποιήθηκαν στην Πρέσπα το καλοκαίρι
/ © ΕΠΠ Αρχείο | S. Rusmigo

Δύο θερινά σχολεία πραγματοποιήθηκαν φέτος το καλοκαίρι με θέμα «Διαχείριση δασολιβαδικών οικοσυστημάτων» και σημείο αναφοράς τον τύπο οικοτόπου προτεραιότητας 9562* Ελληνικά Δάση Αρκεύθου. Τη δράση διοργάνωσε η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ) με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων. Βασικός στόχος των θερινών σχολείων ήταν να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με την αγροδασοπονία και ιδιαίτερα με το σχεδιασμό και την εφαρμογή πρακτικών διαχείρισης δασολιβαδικών συστημάτων, μέσα από την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τους τύπους οικοτόπων (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ).

Χρησιμοποιήθηκε ένας συνδυασμός παρουσιάσεων, πρακτικής εξάσκησης και επισκέψεων στο πεδίο, ώστε οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν τη θεσμική, την επιστημονική αλλά και την κοινωνικοοικονομική πλευρά της διαχείρισης των δασολιβαδικών συστημάτων.

 

 

image4Μεγάλο ενδιαφέρον είχαν οι εξορμήσεις στο πεδίο στις περιοχές των δασών Αρκεύθου, όπου τα τελευταία τέσσερα χρόνια εφαρμόζονται δράσεις αποκατάστασης και διατήρησης του δάσους. Εκεί οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα μέτρα διαχείρισης που εφαρμόσθηκαν στo πλαίσιo του προγράμματος LIFE12 NAT/GR/539-JunEx (http://www.junex.gr), όπως τις επιλεκτικές υλοτομίες, τη χρήση της βόσκησης ως εργαλείο διαχείρισης και τις δράσεις ενίσχυσης της αναγέννησης της αρκεύθου. Οι μαθητές πήραν τη διαχείριση του δάσους στα χέρια τους, εφάρμοσαν τις απαραίτητες μετρήσεις παρακολούθησης και αξιολόγησαν την κατάσταση διατήρησης των Δασών Αρκεύθου.

Το πρώτο θερινό σχολείο πραγματοποιήθηκε στα τέλη Ιούνη με 18 συμμετέχοντες, επαγγελματίες δασολόγους και τεχνολόγους δασοπονίας από την Ελλάδα και φοιτητές δασολογίας και δασοπονίας. Στο δεύτερο θερινό σχολείο επιλέχθηκαν συμμετέχοντες Δασολογικών Σχολών από πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Αλβανίας και της π.ΓΔΜ, μιας και τα Ελληνικά Δάση Αρκεύθου εκτείνονται και στις άλλες δύο χώρες του Διασυνοριακού Πάρκου Πρεσπών και οι δράσεις αποκατάστασης-διαχείρισης που εφαρμόζονται στη ελληνική πλευρά αποτελούν πρότυπο για όλη την περιοχή. Στη διοργάνωση συμμετείχαν επιπλέον οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ΜΕS και PPNEA, μέλη του δικτύου Prespa Net. Και στα δύο σχολεία δόθηκε μεγάλη βαρύτητα  στη θεσμική και κοινωνικοοικονομική πλευρά του θέματος. Για αυτό το λόγο το πρόγραμμα περιλάμβανε συναντήσεις με εκπροσώπους τοπικών αρχών, προστατευόμενων περιοχών και περιβαλλοντικών οργανώσεων.  Το βασικό συμπέρασμα ήταν ότι η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων αποτελεί τη βάση και την απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση των σημαντικών τύπων οικοτόπων, μέσα από την εφαρμογή πρακτικών που συνδυάζουν τη δασοπονία και την κτηνοτροφία.

image1Η Ειρήνη Κουτσερή, συνεργάτης της ΕΠΠ και Υπεύθυνη του προγράμματος LIFE JunΕx μεταξύ άλλων τόνισε:

«Το πιο θετικό αποτέλεσμα του Θερινού Σχολείου είναι ότι εξελίχθηκε σε εξαιρετική πλατφόρμα συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων για πολύ σημαντικά θέματα. Συζητήθηκε η ενσωμάτωση παρόμοιων πρακτικών στη διαχείριση που εφαρμόζεται από τις δασικές υπηρεσίες και τις τοπικές αρχές στη διασυνοριακή Πρέσπα, αλλά και σε άλλες προστατευόμενες περιοχές, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το θεσμικό πλαίσιο όσο και τα κοινωνικοοικονομικά ζητήματα».

 

 

 

 

 

Ομιλητές/Διδάσκοντες των 2 θερινών σχολείων ήταν οι:

  • Δρ. Μιχάλης Βραχνάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΕΙ Θεσσαλίας,
  • Δρ. Θεοδώρα Μέρου, Καθηγήτρια του Τμήματος Δασοπονίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
  • Δρ. Γιώργος Φωτιάδης, Επιστημονικός συνεργάτης της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών και του Τμήματος Δασοπονίας και Φυσικού Περιβάλλοντος – ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας,
  • Δρ. Πέτρος Κακούρος, Δασολόγος, Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων,
  • Δρ. Αναστασία Παντέρα, Καθηγήτρια του Τμήματος Δασοπονίας και Φυσικού Περιβάλλοντος – ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

image3Το Θερινό σχολείο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE+ Φύση (2013-2017):«Αποκατάσταση και Διατήρηση του Τύπου Οικοτόπου Προτεραιότητας 9562* Ελληνικά Δάση Αρκεύθου (Juniperetum excelsae) στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών». Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το χρηματοδοτικό μέσο LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το PrespaNet είναι ένα Δίκτυο Περιβαλλοντικών Οργανώσεων με σκοπό την προστασία των κοινών φυσικών και πολιτιστικών αξιών προς όφελος της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής ευημερίας της διασυνοριακής περιοχής των Πρεσπών. Στο δίκτυο συμμετέχουν τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις και συγκεκριμένα η MES από την ΠΓΔΜ, η PPNEA από την Αλβανία και η ΕΠΠ από την Ελλάδα.

 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες:
Μαριάννα Βλάσση, Υπεύθυνη Επικοινωνίας Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών, τηλ: 23850-51211, κιν: 6947692357.

Home   Close