Ενημερωτική Ημερίδα για το Πρόγραμμα Παρατήρησης Γης Copernicus
Ημερομηνία ανάρτησης: Πέμπτη, 25/08/2016
Ενημερωτική Ημερίδα για το Πρόγραμμα Παρατήρησης Γης Copernicus

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας οργανώνουν στις 7 Οκτωβρίου στην Αθήνα, από κοινού ενημερωτική ημερίδα για τους χρήστες των υπηρεσιών του Προγράμματος Παρατήρησης Γης (Earth Observation) "Copernicus" της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ημερίδα έχει στόχο την ενεργότερη εμπλοκή των χρηστών -υπαρχόντων και δυνητικών- των υπηρεσιών του Copernicus (δημόσιοι φορείς, επιχειρήσεις, πολίτες), μέσω της ευαισθητοποίησής τους και της αναλυτικότερης ενημέρωσής τους για τις δυνατότητες που παρέχονται από το Πρόγραμμα. Περαιτέρω, αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πυρήνα χρηστών που θα αποτελέσουν τη βάση για το μελλοντικό, διευρυμένο, δίκτυο χρηστών των υπηρεσιών Copernicus. Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί σε πολλά υποσχόμενες και σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητες δεξαμενές δυνητικών χρηστών των υπηρεσιών του Copernicus, όπως οι Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές καθώς και οι κοινότητες Γεωγραφικής Πληροφορίας (GI). Θα παρουσιαστούν επίσης υποσχόμενοι τομείς εφαρμογής με ισχυρό δυναμικό ανάπτυξης, π.χ. ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Επιπρόσθετα η ημερίδα έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη μεγιστοποίηση της γεωγραφικής και θεματικής κάλυψης, επικεντρώνοντας στην συμμετοχική προσέγγιση μέσω ζωντανών επιδείξεων, περιήγησης σε πύλες δεδομένων και παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών.

Η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα) αποτελεί την εναρκτήρια εκδήλωση μιας σειράς παρουσιάσεων-εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ. Πραγματοποιείται, δε, σε συνέχεια πολύ επιτυχημένων εκδηλώσεων σχετικών με τα διαστημικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έλαβαν χώρα στο πρόσφατο παρελθόν στην Ελλάδα και συνδιοργανώθηκαν ή υποστηρίχθηκαν από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Συνέδριο Copernicus – Μάιος 2014, European Space Expo – Μάρτιος-Απρίλιος 2015).

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της ΓΓΕΤ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ΕΟΔ/ESA). Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, ιδιαιτέρως οι αρμόδιοι κυβερνητικοί/δημόσιοι φορείς που μπορούν να ωφεληθούν από τις υπηρεσίες του Copernicus, καθώς και οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται ήδη ή σκοπεύουν να εμπλακούν στην αλυσίδα αξίας των υπηρεσιών Copernicus, να προγραμματίσουν τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση.

Η εκδήλωση θα μεταδίδεται ζωντανά στο http://media.ekt.gr/live με την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Το αναλυτικό πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε εδώ.

Το πρόγραμμα Copernicus είναι ένα επιστημονικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παρακολούθηση της Γης. Η συλλογή δεδομένων γίνεται από ένα σύνθετο σύστημα δορυφόρων, αλλά και επίγειων μέσων, που καλύπτουν έξι θεματικές περιοχές: ξηρά, θάλασσα, ατμόσφαιρα, κλιματική αλλαγή, διαχείριση κινδύνου και ασφάλεια. Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί δεδομένα από χιλιάδες όργανα μέτρησης στην ξηρά, στη θάλασσα και στον αέρα, καθώς και από ένα δίκτυο δορυφόρων που συνολικά παρέχουν εκατομμύρια περιβαλλοντικές μετρήσεις κάθε μέρα, προσφέροντας προστιθέμενη αξία στην καθημερινότητά μας. Οι παρατηρήσεις του προγράμματος έχουν ευρεία εφαρμογή, μεταξύ άλλων, στην προστασία του περιβάλλοντος, στον τοπικό προγραμματισμό, στη γεωργία, στη δασολογία, στην αλιεία, στην υγεία, στις μεταφορές, στη βιώσιμη ανάπτυξη, στον τουρισμό, στην πολιτική προστασία.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ekt.gr/el/news/20179

Πηγή: Εθνικό κέντρο Τεκμηρίωσης, με πληροφορίες από Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

Home   Close