Δημόσια Διαβούλευση για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών - πεζοπορικών μονοπατιών
Ημερομηνία ανάρτησης: Τρίτη, 26/07/2016
Δημόσια Διαβούλευση για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών - πεζοπορικών μονοπατιών

To Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση την Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών» και καλεί τους πολίτες και τους κοινωνικούς φορείς να καταθέσουν τις προτάσεις τους, έως και την 22 Αυγούστου 2016 και ώρα 10.00π.μ., ώστε να συμβάλλουν στη βελτίωση των διατάξεων της προτεινόμενης ρύθμισης.

Ο σύνδεσμος της δημόσιας διαβούλευσης: http://www.opengov.gr/minenv/?p=7530

Home   Close