Υποδομές ενημέρωσης

Τα κέντρα περιβαλλοντικής ενημέρωσης, τα κέντρα πληροφόρησης ή υποδοχής επισκεπτών σε μια προστατευόμενη περιοχή, τα μουσεία φύσης και οι λοιπές υποδομές ενημέρωσης, διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο στην ευαισθητοποίηση ποικίλων κοινωνικών ομάδων και στην καλλιέργεια του σεβασμού προς τη φύση.

- Κέντρα Πληροφόρησης

- Μουσεία

Home   Close