Αναζήτηση ψηφιακών τεκμηρίων στον Δικτυακό Τόπο

 

Η αναζήτηση και εύρεση ψηφιακών τεκμηρίων στον Δικτυακό Τόπο μπορεί να γίνει από τις από τις Φόρμες Αναζήτησης ως εξής:

 1. Με αναζήτηση στο ψηφιακό αποθετήριο χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά. Η αναζήτηση μπορεί να περιοριστεί επιλέγοντας κατάλληλα φίλτρα αναζήτησης: Τίτλος, Θέμα, Συντελεστής, Χωρική κάλυψη, Τύπος υλικού.
 2. Με λήψη στοιχείων για συγκεκριμένη περιοχή ενδιαφέροντος που επιλέγεται από λίστα περιοχών (μέσω μιας αναπτυσσόμενης προς τα κάτω λίστας περιοχών), δηλώνοντας ως πηγή στοιχείων το ψηφιακό αποθετήριο. Σε αυτή την περίπτωση, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να αναζητήσει με βάση τον τύπο του ψηφιακού υλικού, επιλέγοντας έναν, περισσότερους, ή και όλους τους τύπους. Οι τύποι του ψηφιακού υλικού είναι οι ακόλουθοι:
  • Μελέτες-Βιβλία-Άρθρα
  • Αφίσες
  • Φυλλάδια
  • Εκπαιδευτικό υλικό
  • Φωτογραφίες
  • Οπτικοακουστικό υλικό
  • Χάρτες
Home   Close