Χαρακτηρισμός της χερσαίας και υδάτινης περιοχής του Όρους Ολύμπου ως Εθνικού Πάρκου
Ημερομηνία ανάρτησης: Τετάρτη, 22/09/2021
Όρος Όλυμπος
Όρος Όλυμπος / Φωτ. αρχείο ΕΚΒΥ. Λ. Λογοθέτης

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρικό Διάταγμα «Χαρακτηρισμός της χερσαίας και υδάτινης περιοχής του Όρους Ολύμπου ως Εθνικού Πάρκου, οριοθέτηση και καθορισμός ζωνών προστασίας αυτού, χρήσεων γης, όρων και επιτρεπομένων δραστηριοτήτων».

ΦΕΚ 610Δ’/17-09-2021

Home   Close