Ανακοίνωση θέσης εργασίας από την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών
Ημερομηνία ανάρτησης: Δευτέρα, 22/01/2018
Η παραλία της Μεγάλης Πρέσπας στην Κούλα
Η παραλία της Μεγάλης Πρέσπας στην Κούλα / Φωτ. αρχείο ΕΚΒΥ

Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών αναζητά Συντονιστή για το πρόγραμμα με τίτλο «Οι Προστατευόμενες Περιοχές όχημα για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου: Η περίπτωση του Πάρκου Πρεσπών».

Το πρόγραμμα αφορά στην εφαρμογή ενός βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης που θα ενσωματώνει τις αξίες της φύσης στην οικονομία και στην κοινωνία και προβλέπει παρεμβάσεις και στους τρεις παραπάνω τομείς με σκοπό την προώθηση αναπτυξιακών έργων, τη δημιουργία νέων οικονομικών δραστηριοτήτων, την ενίσχυση των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δομών και την ενδυνάμωση της κοινωνίας.

Ανακοίνωση - Αίτηση Υποψηφίου.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.spp.gr/

Home   Close