Τηλεδιάσκεψη (webinar) με τίτλο "Balkan-Mediterranean Wetland Living Lab"
Ημερομηνία ανάρτησης: Σάββατο, 09/05/2020
Λίμνη Βιστονίδα
Λίμνη Βιστονίδα / ΕΚΒΥ

Στο πλαίσιο του INTERREG Balkan Med έργου "Improving conservation effectiveness of wetlands - WetMainAreas", το ΕΚΒΥ διοργανώνει τηλεδιάσκεψη (webinar) με τίτλο "Balkan-Mediterranean Wetland Living Lab".

Απευθύνεται σε φορείς χάραξης πολιτικής και εκπροσώπους από αρμόδιες αρχές και άλλες πρωτοβουλίες. Ο σκοπός είναι να παρουσιάσει τις γνώσεις και τις υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου WetMainAreas, καθώς και τα βασικά μηνύματα του έργου, προς ένα κοινό όραμα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διατήρησης των υγροτοπικών οικοσυστημάτων.

Το έργο WetMainAreas χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας της Βαλκανικής Μεσογείου (INTERREG BalkanMed), με στόχο να συμβάλει στον ειδικό στόχο του προγράμματος για οικολογική σύνδεση των φυσικών οικοσυστημάτων και συνοχή των δικτύων προστατευόμενων περιοχών της Βαλκανικής Μεσογείου, και στο γενικό στόχο του προγράμματος για μια πιο ανταγωνιστική και βιώσιμη ανάπτυξη. Υλοποιείται με τη συμμετοχή 10 εταίρων (ερευνητικά ιδρύματα και αρμόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος) από Ελλάδα, Βουλγαρία, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία. Από την Ελλάδα, εκτός από το ΕΚΒΥ, συμμετέχουν το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η Περιφέρεια Θεσσαλίας και, ως παρατηρητής εταίρος, το Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει την Τρίτη 12 Μαΐου 2020 στις 10:00 (CEST Time), στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUsf-qhqz8pEtVn_1GPc-wlftLfKuNTbXBr

Επισυνάπτεται η ατζέντα και τα key messages της τηλεδιάσκεψης.

Agenda

Key messages

Home   Close