Εθνική Έκθεση του άρθρου 17 της Οδηγίας των Οικοτόπων (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) για την περίοδο 2013-2018
Ημερομηνία ανάρτησης: Πέμπτη, 02/05/2019
Σαλαμάνδρα
Σαλαμάνδρα / Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ, Λάμπρος Λογοθέτης

Υποβλήθηκε, στις 25 Απριλίου 2019, η Εθνική Έκθεση του άρθρου 17 της Οδηγίας των Οικοτόπων (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) για την περίοδο 2013-2018.

Η έκθεση εκπονήθηκε βάσει προσχεδίου που είχε συνταχθεί το 2015 στο πλαίσιο του έργου «Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης Ειδών και Τύπων Οικοτόπων Κοινοτικού Ενδιαφέροντος στην Ελλάδα», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 – 2013».

Τα αρχεία της έκθεσης βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Αποθετηρίου Δεδομένων του EIONET: http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/art17

Home   Close