Εντυπωσιακές καταγραφές στις φετινές Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών στο Δέλτα του Έβρου
Ημερομηνία ανάρτησης: Παρασκευή, 05/02/2016
Πρασινοκέφαλη πάπια
Πρασινοκέφαλη πάπια

Πραγματοποιήθηκαν και φέτος οι Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών (ΜΕΚΥΠ) στο Δέλτα του Έβρου, από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου στις 15 Ιανουαρίου. Οι Μετρήσεις γίνονται κάθε χρόνο, εδώ και 50 χρόνια, σε πάνω από εκατό χώρες, στο πλαίσιο του παγκόσμιου προγράμματος καταγραφών της οργάνωσης Wetlands International.

Οι καταγραφές, έδωσαν εξαιρετικά στοιχεία, με αριθμό ρεκόρ για την Πρασινοκέφαλη πάπια (Anas platyrhynchos) με 58729 άτομα, έναν αξιοσημείωτο πληθυσμό, συγκρινόμενο μόνο με τις επίσης μεγάλες μετρήσεις του 2000 (52350 άτομα) και του 2013 (52.160 άτομα).

Το δεύτερο πολυπληθέστερο είδος στον υγρότοπο, ήταν το Κιρκίρι Anas crecca με 26783 άτομα και επίσης σημαντικό αριθμό συγκέντρωσε ένα από τα τρία είδη κύκνων που διαχειμάζουν στο Δέλτα, ο Νανόκυκνος (Cygnus columbianus), με πάνω από 5000 άτομα.

Ακόμα σημαντικούς πληθυσμούς συγκέντρωσαν οι Καστανόπαπιες (Tadorna ferruginea) με 1480 άτομα, oι  Ασπρομέτωπες Χήνες (Anser albifrons) με 1592 άτομα, και τα Φοινικόπτερα (Phoenicopterus roseus) με 2327.

Οι Βαρβάρες (Tadorna tadorna) έφτασαν τις 2006, ενώ οι Αργυροτσικνιάδες (Egretta alba) τους 125.

Από αρπακτικά, παρατηρήθηκαν μεταξύ άλλων 23 Στικταετοί (Aquila clanga), 6 Θαλασσαετοί (Haliaeetus albicilla) και 176 Καλαμόκιρκοι (Circus aeruginosus).

Τέλος, παρατηρήθηκε ένα είδος που δεν εμφανίζεται συχνά στην περιοχή, η Χαμωτίδα (Tetrax tetrax) με 4 άτομα να καταγράφονται στην περιοχή της Δράνας.

Οι αριθμοί και τα είδη των πουλιών που καταγράφηκαν μέσω των Μεσοχειμωνιάτικων Καταμετρήσεων, συνολικά πάνω από 120000 πουλιά από 53 είδη, αποδεικνύουν για άλλη μια φορά τη μεγάλη αξία του υγροτόπου για τη διαχείμαση των πουλιών που έρχονται στο Δέλτα σε αναζήτηση ασφαλούς καταφυγίου και τροφής για τη διαβίωσή τους.

Πηγή: Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Έβρου

Home   Close